vịnh đất nước

tôi buồn cho thân phận nước tôi
trải bao thế hệ cũng vậy thôi
người dân thấp cổ muôn năm đói
bạo cường nhà nước bự như voi

đàn áp nhân dân, không được nói
đảng viên đảng cục mặc sức xơi
núi biển quê ta mang bán hết
còn gì đâu nữa Việt Nam ơi

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.