vịnh con rối

con rối con rôi hỏng cả rồi
bị người ta giựt đến tả tơi
không còn biết mình đen hay trắng
không còn biết đời đá hay vôi

từ bao năm tháng lăng tăng múa
nhờ tay người giựt phía sau thôi
bây giờ con rối thành con rác
ai thời đen trắng, cũng vậy thôi.

thihanhthi.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.