phụ nữ chúng em là thế

phụ nữ chúng em là thế
ai ai cũng thích sốp phìng (shooping)
bởi vì lắm khi xấu tệ
ra đường vẫn muốn mình xinh

phụ nữ chúng em là thế
ai ai cũng thích ăn hàng
dẫu rằng ăn xong sẽ khổ
bởi vì nó nở bề ngang

phụ nữ chúng em là thế
ai ai cũng thích hột xoàn
dẫu rằng lắm khi cháy túi
ra đường vẫn thích làm sang

phụ nữ chúng em là thế
ai ai cũng thích nhiều chồng
bởi vì đàn ông có kẻ
lấy rồi cũng giống như không 🙂

thihạnh
3/2k15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.