sẽ một ngày sống lại

tôi vẫn đi trong con chữ tơi bời
lật tới lật lui
… để tìm trang sử cũ
đồng bào tôi sau nhiều năm say ngủ
nay đã đứng lên để tranh đấu cho đời.

ơi nhân quyền, dân chủ, tự do ơi
thắp sáng niềm tin trong tôi
trong anh
trong chị
dân tộc ta sẽ không còn quỵ lụy
không cúi đầu nô lệ ngoại bang kia.

dẫu gian nguy…
tôi – anh cũng không nề
chân vững bước
lòng không hề lay chuyển
(nếu một mai chẳng may ta gục xuống
sẽ muôn vạn ngàn người khác đứng lên)…

sông biển quê ta
muôn thuở vẫn nối liền
chúng sẽ phải trả về ta
… y nguyên như vậy
dân chủ nhân quyền
công bình bác ái
sẽ một ngày sống lại…
… Việt Nam ơi.

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.