THƠ VUI

tuy có nhiều bài thơ trong trang này đã được post trong các diễn đàn đưới nick “lunglinh” hoặc một vài nick khác, nhưng hôm nay xin được gom góp lại nơi đây để nhớ mãi một thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. 🙂

have a nice time *.*
THI HẠNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.