viết cho em…

(… Phương Uyên và những nữ nhi yêu nước)

ta cúi đầu trước sự anh dũng của em
khi thấy em hiên ngang trước vành móng ngựa
ngẩng cao đầu
vâng!
chịu tù chứ không nhận tội
vì YÊU NƯỚC thì nào có tội tình gì
phải không em

em đã cất lên tiếng nói của con tim
(dẫu biết ngày sau cuộc sống của em
sẽ không yên lành như ngày trước)
tiếng nói chống giặc ngoại xâm
mong giữ non gìn nước
dù phải tội tù
máu đổ
thịt tan

đời chúng ta rồi cũng có lúc tàn
nên cái chết không là điều đáng sợ
sợ nhất là phải làm quân nịnh bợ
hèn hạ nào
và nhục nhã nào hơn…

ta cúi đầu
… xin Thượng Đế ban ơn
để em vững tâm đi trong ngõ hẹp
dù sống giữa bóng đêm
nhưng tâm hồn em vẫn đẹp
vẫn rạng ngời
đậm nét
Triệu
Trưng
xưa

thihạnh
(ngày 17 tháng 5 năm 2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.