em về đòi lại nghìn sau

em về đòi lại tháng tư
ầu ơ tiếng mẹ nát nhừ bao năm
tưởng gần, nhưng quá xa xăm
từ khi đất nước hờn căm phủ mờ

em về đòi lại tuổi thơ
trinh nguyên nét vẽ đơn sơ ngọc ngà
áo dài em trắng thiết tha
chẳng pha nhuộm những gian tà thế nhân

em về đòi những bước chân
của người lưu xứ chưa lần về thăm
mắt buồn mẹ mỏi mòn trông
phương trời xa tít nghe lòng quặn đau

em về đòi lại nghìn sau
đâu trang sử Việt hôm nao oai hùng
ba mười năm lẻ mịt mùng
em về đòi cả giống dòng Việt Nam.

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.