vịnh chó điên

một con chó dại một con điên
hai con chó ấy sủa liên miên
thiên hạ nhức đầu lung lay óc
bèn nhau chọc tiết… chó… đem chiên

bàn nhậu thịt cầy năm bảy món
bia rượu hề hà sướng như tiên
đời người mấy kiếp vui mà hưởng
đừng dại đi làm kiếp chó điên

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.