vịnh con chuột

chuột ở trong hang chuột xì xầm
chuyện người chuyện ngựa chuyện thâm cung
ngờ đâu nhà cháy lòi mu chuột
bên nớ bên ni chối lòng vòng


chuột cống, chuột chù, anh chuột nhắt
tìm đường tẩu chạy cũng không xong
đành ngồi một chỗ thời chờ cháy
đuôi cụt ngoắc mồm thấy ớn không.


thihanhthi.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.