vịnh đôi giày

một chiếc giày thêm một chiếc giày
khen máy nhà ai rất khéo may
bên ni bên nớ là hai chiếc
chụm lại thành đôi hay thật hay

một khi chiếc trái làm việc trái
như bàn tay phản bội bàn tay
rồi đi đổ thừa cho chiếc phải
thì “vịnh đôi giày” chẳng thể hay

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.