có người bán cả núi đồi

làm sao anh hỡi làm sao
để màu môi thắm hôm nào còn xanh
để dù thay mấy mùa trăng
tóc dài em vẫn phủ quanh hồn người?

mộng lòng chẳng lẽ ngăn đôi
hôm nay và cả cuộc đời sao anh?
nước non giờ đã cách ngăn
cho vầng trăng cũng rêu xanh bóng ngà

hận này nào của riêng ta
của chung muôn kẻ máu, da Lạc Hồng
sử mình hơn bốn nghìn năm
chưa hề có những nhục hờn như nay

có người vay gió trả mây
có người buôn bán trăng đầy trăng vơi
(nhưng nào như nước Việt. ôi!
có người bán cả núi đồi Quê Hương.)

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.