QUÊ HƯƠNG

…và em hứa dù nơi nào xa lắm

vẫn yêu hoài giọt nắng ấm Quê Hương.

3 thoughts on “QUÊ HƯƠNG

 1. Quê Hương

  Việt Nam ta bốn nghìn năm
  Sử xanh ghi thắm hàng trăm anh hùng

  Non sông dựng bởi vua Hùng
  Giặc ân, giặc hán, ta cùng đánh tan

  Lúc quốc biến, lệnh vua ban
  Toàn dân hăm hở vạn ngàn tiến lên

  Xông pha mũi đạn đường tên
  Ơn vua, nợ nườc, liền quên thân mình

  Tôi từ khoa cử thành danh
  Xe đen, kính trắng, tranh dành Dollars

  Đây là xứ của người ta
  Bao giờ tôi nhớ đâu là quê hương?

 2. Tình cờ ghé quán nàng thơ
  Quê hương còn đó… mơ mơ màng màng
  Giật mình
  Năm mới sắp sang
  Để đây
  Gởi lại
  Mấy hàng tương tri

  Nguyên Đỗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.