mồng tám tháng ba… rồi sao nữa?

hôm nay mồng tám tháng ba
rồi thì … cũng phải quét nhà, nấu cơm
rồi thì cũng phải lon ton
đi làm xong phải đón con về nhà
chuyện gần rồi tới chuyện xa
giặt quần, ủi áo, lau nhà, chùi soong
cơm canh phải ngọt phải ngon
(không thì chồng giận là đoong cái đời)
vợ ngoan là vợ không lười
mệt thì cũng phải miệng cười: dạ, vâng
rác đầy cứ vất ra sân
chứ đừng hờn trách lời gần lời xa
người ta mồng tám tháng ba
còn em ngày nảo cũng là ngày nao
ngày nào cũng áo cũng rau
cũng cơm cũng cá cũng … đau vì chồng
ối giời ơi !

thihạnh
2k10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.