TÁC PHẨM

xin cám ơn tất cả các nhạc sĩ đã phổ thơ thi hạnh,
và tất cả các thi sĩ đã dám “giao” thơ cho thi hạnh phổ 🙂

những ưu ái này sẽ còn lại cho dù thời gian có vội vã qua đi.

(cũng xin các bạn bỏ qua nếu như âm thanh của một CD nào đó không đạt tiêu chuẩn nhé, vì cũng chỉ là những tác phẩm cây nhà lá vườn thôi.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.