tết con mèo

năm nay ăn tết con mèo
chúc quý vị hành nghề neo (nail)
một năm làm ăn khấm khá
không gặp phải đứa kì kèo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc chị sẽ có người yêu
sang năm thuận thuyền neo bến
khỏi phải lên mốc lên meo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc anh hết phải chèo queo
năm mới, cưới cô vợ mới
bái bai cái kiếp bọt bèo  ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc bà có hột xoàn đeo
nhẫn, vòng, tòng teng lúc lắc
được nước, tha hồ làm eo ^.^

năm nay ăn tết còn mèo
chúc ông nào ốm tong teo
được vợ cho ăn tám bữa
năm tới sẽ tròn như… heo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc em bé tẻo tèo teo
một năm ăn ngoan học giỏi
cả năm má thưởng bánh… xèo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc cuộc đời bớt cheo leo
đồng bào chúng ta bớt khổ
không còn ai phải đói nghèo.

thihạnh
2k11 tết con mèo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.