tết con mèo

năm nay ăn tết con mèo
chúc quý vị hành nghề neo (nail)
một năm làm ăn khấm khá
không gặp phải đứa kì kèo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc chị sẽ có người yêu
sang năm thuận thuyền neo bến
khỏi phải lên mốc lên meo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc anh hết phải chèo queo
năm mới, cưới cô vợ mới
bái bai cái kiếp bọt bèo  ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc bà có hột xoàn đeo
nhẫn, vòng, tòng teng lúc lắc
được nước, tha hồ làm eo ^.^

năm nay ăn tết còn mèo
chúc ông nào ốm tong teo
được vợ cho ăn tám bữa
năm tới sẽ tròn như… heo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc em bé tẻo tèo teo
một năm ăn ngoan học giỏi
cả năm má thưởng bánh… xèo ^.^

năm nay ăn tết con mèo
chúc cuộc đời bớt cheo leo
đồng bào chúng ta bớt khổ
không còn ai phải đói nghèo.

thihạnh
2k11 tết con mèo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.