năm con rồng

năm mới, năm con rồng
mình xin chúc các ông
làm thứ chi cũng khá
ăn thứ gì cũng xong  🙂

riêng chúc mấy ông chồng
khỏi phải nằm ”sa lông”
được zợ cưng zợ quý
hơn cả bướm với bông…

chúc các chị các bà
năm mới đẹp như hoa
hột xoàn hay cà rá
cứ thế mà hể ha.. ý lộn… hả hê

chúc các cô chửa chồng
năm mới hết phòng không
lấy được chồng mau mắn (để sai vặt)…
khỏi mướn người làm công  🙂

năm mới, năm con rồng
chúc mọi người thành công
tiền tài vô như nước
thong thả, sướng cái .. mông ^^.^^

thihạnh
2k12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.