lỡ một mai không có lối quay về

Quê Hương ơi biết bao giờ trở lại
khi mạch sông con nước đã cạn nguồn
khi cuộc sống người thôi phân phải – trái
khi chợ đời toàn những cái nhiễu nhương

nhủ: nhắm mắt – vẫn nghe hồn nhức nhối
nhủ: bịt tai – mà tim thổn thức – đau

hai bàn tay không dài hơn để với
để nắm ghì mảnh đất lại cho nhau

họ đã bán…
bán bàn thờ tiên tổ
bán núi rừng
bán luôn cả biển Đông
những ngọn sóng vẫy vùng trong ánh chớp
có nghe không?…
hay họ vẫn dửng dưng ?…

ngày với tháng cứ chất chồng nhau mãi
bước đi dài…
… bước về lại lê thê
Quê Hương ơi xin một lần tạ lỗi

lỡ một mai không có lối quay về…

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.