vùng tóc rối…

Tôi cũng đã thấy một vùng tóc rối
Giữa vòm mây u uất buổi Đông tàn
Từng sợi đan chung nỗi sầu mong đợi
Ánh nắng hồng hy vọng báo Xuân sang

Tôi cũng đã thấy một vùng tóc rối
Nhuộm rừng thu lá úa khóc xa cành
Hứng mưa Ngâu từng giọt đong hờn tủi
Nhịp Ô kiều Ngưu Chức lệ viền quanh

Tôi cũng đã thấy một vùng tóc rối
Điểm mênh mông bông tuyết trắng ngập ngừng
Bên trời Na Uy thơm thơm hương bưởi
Của tháng ngày vừa chớm mộng bâng khuâng

Tôi cũng đã thấy một vùng tóc rối
Phủ bờ vai thiếu nữ dáng sương gầy
Bên khung cửa cứ mỗi chiều thứ bảy
Sợi buồn nào gút thương nhớ đầy tay

Gió hỡi gió, xin giúp dùm tôi nhé
Thổi heo may gỡ rối sợi ngoan hiền
Chải suối tâm giao ân cần nhè nhẹ
Để tóc đen huyền lượn sóng đưa duyên

 Hoàng Thu Diệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.