mực lưu bút

Lời tôi viết, em mang vào lưu bút
S
hoen m trang giy trng tinh nguyên
Vì mc tôi lc không hết ưu phin
Nên du vết ca hn tôi đm ướt

Biết đâu mực của tôi là độc dược
Phá tanh tành những kẽ em nâng niu
Rồi mai đây em hận tôi thật nhiều
Chữ tôi viết bị xé tan theo gió

Em có ngại, chăng em dòng mực đỗ
Khi biết rằng thuốc nổ chứa trong tôi
Những cảm quan là ngòi cháy từng hồi
Khi viết xuống vở em dòng lưu bút

Thôi tôi xin pha nhạt đi chút mực
Nếu mai này em đọc những ố hoen
Xin hiểu tôi đầy chất nổ ưu phiền
Nên chữ viết chỉ còn là vết cháy

Hoài Tử
(tặng Thi Hạnh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.