vịnh con ruồi

ruồi tưởng ruồi ta gặp món mồi
ai ngờ đậu phải bãi phân hôi
bay đi không được, không bay được
cả thân lún xuống bãi phân rồi

ruồi ta cầu cứu ơi ai giúp
ai giúp dùm tôi khỏi bãi hôi
nhưng nào ai giúp nào ai giúp
cả đám bay đi chỗ khác chơi

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.