vịnh cà -rem

thằng con hàng xóm có cà- rem
liếm la liếm láp đến tèm lem
rủ thêm thằng nữa thi nhau liếm
liếm qua liếm lại… hết cây kem

đến lúc nghỉ chơi thằng bạn ấy
tức tưởi nhóc bèn đòi lại kem
cà- rem năm cũ đâu còn nữa
cả mình cả bạn cũng lem nhem

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.