vịnh cái lu

một xu đem cộng với một xu
người qua kẻ lại thấy trơn tru
góp thêm xu nữa đem mua cát
về xây cái hũ đặt tên… lu

bỗng dưng có đứa chơi dơ bẩn
đem sình quấy đục nước trong lu
lu không trong nước, không ai tắm
cả đám hôi rình, ngu thật ngu

thihanhthi.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.