nếu thế giới này thiếu đàn ông

nếu thế giới này thiếu đàn ông
chúng ta làm sao có tấm chồng
lấy ai cắt cỏ khi hè đến
lấy ai xúc tuyết những ngày đông

nếu thế giới này thiếu đàn ông
chị em son phấn cũng bằng không
ra đường chẳng có ma nào ngắm
về nhà chỉ một bóng gương trông

nếu thế giới này thiếu đàn ông
cầu tiêu bị nghẹt chẳng ai gồng
mái nhà bị dột ai leo sửa
hàng rào nghiêng đổ ai ra công

nếu thế giới này thiếu đàn ông
chúng mình khổ lắm đấy biết không
lấy ai nhờ vả và sai vặt
nếu thế giới này thiếu đàn ông 🙂

thihạnh
2k10

1 thought on “nếu thế giới này thiếu đàn ông

 1. nếu như thế giới thiếu đàn ông
  chúng ta khỏi cần phải lấy chồng
  cỏ cao tự cắt khi hè đến
  tuyết lạnh tự dọn những ngày đông

  nếu như thế giới thiếu đàn ông
  khỏi lo son phấn với má hồng
  bởi không quan ngại ai trông ngắm
  về nhà tự ngắm gương, khỏe không?!

  nếu như thế giới thiếu đàn ong
  cầu tiêu có nghẹt, mình tự gồng
  mái nhà có dột, ta tự sửa
  hàng rào nghiêng đổ, tự ra công

  nếu như thế giới thiếu đàn ông
  khỏi cần nhờ vả, chạy lông nhông
  không người sai vặt khi cần thiết
  thế giới hoà bình, có thích không?

  thế nhưng thế giới thiếu đàn ông
  con người chắc cũng đã diệt vong
  vì không có ai nối giòng giống
  ………………………..
  lá lá là là, lá lá la :p :p :p :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.