vịnh thuốc tiên

thuốc này không giúp những người già
chỉ hòng mong giúp kẻ điêu ngoa
những ai khốn nạn hay gian xảo
uống vô một phát sẽ yên hà

dẫu người ganh ghét hay ghen tỵ
dù liền ông hay phụ nữ ta
những ai lật lọng hay gian dối
nốc vô viên thuốc sẽ thật thà

thihanhthi.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.