vẫn là ta với ngày tháng không nhau

vẫn là ta với ngày tháng bao la
chân chưa mỏi…
…. nhưng linh hồn đã mỏi
thời gian qua…
… bàn chân ta bước vội
sao vẫn như đứng lì
ở một chỗ mà thôi?…

vẫn là ta với ngày tháng phai phôi
bàn tay giữ những ngọt bùi còn lại
sắc sắc không không…
… đời ta trống trải
yêu thương nào tồn tại cuối đời nhau?…

vẫn là ta với ngày tháng thương đau
đêm xa xứ nghe uá màu kỷ niệm
cung nhạc lời ca…
…. vỡ ra từng phím
ân tình nào lịm tím giữa không gian?…

vẫn là ta với ngày tháng lang thang
nỗi nhớ quê…
… chợt dâng tràn trong mắt
hình bóng ai xưa…
… hiện ra trước mặt
liền vỡ oà theo nước mắt tan mau

vẫn là ta với ngày tháng … không nhau!

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.