tôi đã đi

tôi đã đi – (không ai tìm kiếm)
chẳng nhớ nhung…
… muối tiếc ân tình
tôi đã đi – (như ngày tôi đến)
trong âm thầm…
… quạnh vắng mông mênh

xưa – nguyên thủy – tôi chưa có mặt
mai – tận cùng – cũng chẳng có tôi
đôi chân ấy một lần đã đến
nhưng…
chưa một lần hiện hữu thật (trong tôi)

mùa xuân hết
mùa thu vàng úa
gió giao mùa giá buốt từng đông
bàn tay níu ân tình tháng hạ
chợt thấy đau
…đau nhói trong lòng…

tôi đã đến – thật không? hay giả?
tôi đã đi – giả, thật ai lường?
đôi chân vướng trong vùng kỷ niệm
mới biết mình còn nhớ còn thương…

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.