tình chưa trả

đêm, qua phố nghe mùa xuân trở lại
gió thì thào ngân mãi khúc tình ca
(trong ta …
như vẫn trong ta
nỗi buồn thoang thoáng…
lúc xa lúc gần)

sáng, gói ghém một chút tình còn vướng
trả cho người để hết nợ nần nhau
(trời cao…
trời vẫn xanh cao
ta đi tìm kiếm…
nhưng nào thấy ai)…

tình chưa trả nên tình hoài còn nặng
ta quay về… (thêm một nhánh tương tư)
xuân này ta viết lá thư
gởi theo mây gió…
tâm tư bao mùa

chiều, qua phố nghe dư thừa lời chúc
chúc cho nhau những phúc lộc dồi dào
(xuân nay và cả xuân sau
ai người mong những nhiệm mầu hơn ta ?..)

thihạnh
2k11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.