rồi cũng tới ngày

rồi cũng tới ngày…
…mình nơi đây nằm xuống
trả lại cho đời những ước cùng mơ
trả lại cho người một khối tình thơ
và trả lại cho thời gian tất cả…

rồi cũng tới ngày…
…mình nơi đây hoá đá
nằm co ro bên những nhánh cây rừng
nhìn mây trời đổ lệ khóc rưng rưng
nhìn trái núi vẫn ung dung năm tháng…

rồi cũng tới ngày…
…mình không còn biết ngán
cái lòng người bạc trắng như vôi
cái sự đời ngược ngược xuôi xuôi
cái gian dối dối gian miệng lưỡi…

rồi cũng tới ngày…
…người ta thôi cơn đói
sẽ không còn cào cấu sát phạt nhau
sẽ không còn như thú tận rừng sâu
loài khát máu ăn thịt nhau để sống…

rồi cũng tới ngày…
…hoàng hôn kia ngả bóng
không còn anh, cũng chẳng thể còn ai
trả lại cho trời những áng mây bay
trả cho đất những chua cay lầm lỡ…

rồi cũng tới ngày…
…bình minh kia tan vỡ.

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.