ngoảnh mặt

em vẫn thấy anh…
trong lòng con phố lạ
mắt liếc môi cười…
trên những đóa hoa xinh
giây phút ấy có khi nào anh nhớ
thuở trước… yêu em… cũng mắt liếc rất tình?..

em vẫn thấy anh…
chênh vênh trời cõi ảo…
tán tỉnh, cợt đùa, bát nháo một giây vui
(khi nhắm mắt chiêm bao tràn qua gối
có thấy bóng em trong giấc ngủ…
bồi hồi?)…

ta vẫn thấy nhau…
cho thời gian… đứng lại
rồi cúi đầu lặng lẽ bước hai nơi
chỉ là người dưng!
… một phút giây ngần ngại
cũng chẳng làm sao vá lấp được vũng đời

cứ ngoảnh mặt đi…
… dù nghe sầu vây kín
dù nghe hồn lịm chết phút tương tư
cứ ngoảnh mặt đi…
… đừng trông vời quá khứ
bài thơ xưa… con chữ… đã nát nhừ…

thihạnh
(trích: bóng thời gian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.