mục nát

ta chẳng còn nhau chẳng thật rồi
như ngàn con nước cuốn xa khơi
từ nay sẽ trở nên xa lạ
ngàn chuỗi thơ đau nát ngậm ngùi

giọt nắng bên song nắng vẫn sầu
từ người chối bỏ vũng thơ đau
chối thời ươm nắng trên môi mọng
chối khúc tình tang thắm đượm màu

nắng uá như hồn ta rã uá
như đời mục nát khúc tương tư
thơ uá như hồn ta rã uá
như tim nát rữa chốn sa mù

ừ thôi như thế thì như thế
em về lầm lủi giữa đơn côi
thơ bán cho người quen kẻ lạ
(như chưa ai biết thuở một người)…

thihạnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.