mùa tháng chín

mùa tháng chín…
lá rơi
vào hồn người lữ thứ
như mùa trước…
vậy thôi
(muôn đời không sao đủ…)

ta tìm bóng riêng ta
xào xạc trong cánh lá
chỉ thấy hạt sương sa
say ngủ

đi về phía hừng đông
thấy mặt trời trốn tránh
đi về phía dòng sông
thấy mặt hồ phẳng lặng…

mọi thứ vẫn bình yên
chỉ riêng ta nổi sóng?
(hình như muốn tìm quên)…
vô vọng?

mùa tháng chín năm nay
hay mùa sau vẫn vậy
dẫu đời nhiều đắng cay
vẫn giang tay nhận lấy
và yêu.

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.