đã quên

và rồi…
em đã quên anh
… như quên cả một khối tình
vụng dại
quên những con sông chở niềm dấu ái
quên lối đi về
quên hoa trái mùa yêu…

em sẽ bình an trong giấc ngủ
yêu kiều
không khóc nữa
khi bóng chiều buông thấp
ánh trăng soi…
nửa vầng chênh chếch
cũng không nữa làm em thắt ruột
bầm gan

em đã quên anh
(rất thật và rất nhanh)…
quên tất cả những mộng lành thuở đó
chỉ là chút mây hòa tan trong gió
mây mưa rồi thì gió cũng tan mau…

(dẫu mai này thấy một phút lòng đau
và vướng đọng một chút sầu
trong mắt
cũng chỉ là mưa…
ru nhành lá thấp
cũng chỉ là những tiềm thức
vụt qua)…

thihạnh
(trích: quanh vùng tóc rối)

1 thought on “đã quên

  1. bài này cũng hay, cũng là một idea ! cố quên= sẽ nhớ! đã quên = sẽ gặp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.