có chiếc lá rơi

có chiếc lá rơi
… vào đời
tôi
lặng lẽ
như chút tình vướng khẽ…
… bước chân ai
để rồi những giọt nắng mai
chợt trong khoảnh khắc…
trên vai héo gầy

mùa thu đến mùa thu đi…
vẫn vậy
sao nghe lòng trống trải mỗi lần thu?
đêm nằm nghe tiếng gió ru
quyện vào hơi thở thêm vi vu…
buồn

buồn vừa chớm…
hay tình thu vừa chớm?
mỏng manh rơi như đom đóm…
dậy thì
nỗi niềm… dù ở hay đi
vẫn rơi xuống gối…
vẫn ghi vào hồn

ôi chiếc lá…
một mình
rơi
… lặng lẽ
rơi xuống đời gọi khe khẽ
thu ơi
đời mình bao kiếp thu vơi
vẫn nghe đầy rẫy những lời dối gian…

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.