chỉ là chiếc bóng

em chỉ là một cái bóng trong thơ
nên anh nhé đừng có mơ
với mộng
gió đưa hương
trong những chiều lồng lộng
rất vội vàng nhưng phút chốc
… sẽ tan

em chỉ là một chiếc bóng lang thang
đôi chân bước
giữa đàng anh bắt gặp
nếu có chia chung
những tháng ngày khó nhọc
cũng chỉ là một giấc mộng
… chiêm bao

em chỉ là một chiếc bóng
hư hao
rất khe khẽ đưa anh vào huyền thoại
nếu có lúc nghe lòng mình ái ngại
thì anh cứ giả vờ
… hoặc cứ hãy quay đi

em chỉ là một cái bóng chim di
bay lơ lửng giữa những gì đã mất
nếu đã lỡ làm hồn anh
… ngây ngất
thì hãy xem như là cuộc đuổi bắt
mà thôi

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.