giết đời nhau

tôi nhốt tôi
vào khoảng trống
… thời gian
để nghe gió bàng hoàng lay động
nhốt tôi vào vực sâu
thăm thẳm
vì cuộc đời này nhiều lắm
những truân chuyên…

tôi muốn tôi
làm hơi thở của lòng đêm
để đón rước những cánh mềm
tan vỡ
muốn tôi làm một con giun bé nhỏ
giữa chốn bụi đời vẫn còn chỗ
dung thân

tôi nhốt tôi
vào chính giữa phân vân
đâu là thật
đâu nửa phần hư ảo?
nghe thời gian trôi
… lạnh lùng
… ão não
để biết chính mình là gươm giáo giết đời nhau

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.