THƠ

xin gởi cho người…

… cho đời

một chút tình tôi…

chợt mưa…

chợt nắng…

Advertisements

3 thoughts on “THƠ

  1. Mấy hôm nay nghĩ lễ tranh thủ viết vài K khúc. Đột nhiên ca với từ cứ đánh nhau. Tôi vào đây xem có gì hay định chôm về 🙂

    • thơ trong này rất giới hạn a T. ơi, nếu anh khg chê thì sẽ tặng anh một tập thơ để a “ngâm cứu” 🙂

      • Ảnh đại diện avatar này còn nhận ra. Thấy ảnh trên nhỏ tý teo, không chắc nhưng cũng viết đại! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.