trắng đêm

 TRẮNG ĐÊM

Nhạc: Tống Duy Hòa
Thơ: Thi Hạnh
Trình bày: Minh Nhật

buồn
con nước xoáy
buồn
đổ ra khơi
buồn
như đêm ấy
mưa rớt bên đời

buồn
anh bối rối
buồn
lối đi hoang
buồn
em bên gối
mảnh đời ly tan

ta yêu nhau cho đời thơm hương nắng
ta bên nhau chia ngọt cay với đắng
ta xa nhau cho ngàn đêm trống vắng
ta quên nhau..
… anh hỡi
sao đành…

buồn
đong trên mắt
buồn
rớt qua tay
buồn
sâu canh vắng
buồn trắng đêm dài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.