THƠ PHỔ NHẠC

xin chân thành cám ơn tất cả những ai…

đã ưu ái dành cho THƠ THI HẠNH những cung điệu và nốt nhạc bổng trầm…

để những tâm tình được kết bằng thơ hôm nay…

ngày mai sẽ được bay bổng…

trên khung trời mênh mông cao rộng

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.