đi tìm tình nhân loại

viết cho tuổi thơ vn bất hạnh…

click HERE to download karaoke version

version của ca sĩ Nguyên Khang trình bày trong đếm chung kết giải sáng tác 2013/14

 

Am –  C  –  Am –  E7
lang thang trong ngõ vắng, tìm gì hỡi em yêu

F – E7 – C – E7
đi tìm tình nhân loại, bên quán cóc đìu hiu ?

Am – C –  Am –  E7
lang thang trong ngõ tối, tìm gì giữa hoang vu

F – E – E7 – Am
em đi tìm hơi ấm, trong đêm trắng sương mù?

Am – Am – E7 – Am
đời dạy em biết yêu thương hay đời dạy em nhiều oán hờn

Dm – Dm – G – Am
đời dạy em biết tơ vương hay đời dạy em toàn gian dối

G – G – Dm – Am
đời dạy em biết thứ tha mà đời quên tha thứ

E – Dm – E7 – Am
vì đời nhiều phôi pha và tin yêu nhạt nhoà.?

Am – C – Am – E7
lang thang trong đêm vắng, em tìm được gì không

F – E – E7 – Am
hay lòng người đá lạnh, nên em vẫn… âm thầm ?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.