việt nam ta…

chính trị gia thực thụ thì ít

chính trị gia sofa thì nhiều

Advertisements

phải công nhận là…

có nhiều người mình tiếp xúc hoài mà không thấy chán, nhưng…

cũng có những người hỏi mình mà mình không buồn trả lời lấy một câu, vì…

mình biết rằng có nói với họ thì cũng như…

NÓI VỚI ĐẦU GỐI.