budapest

trong những nơi mình đã đi qua ở phía đông châu âu, có lẽ budapest là nơi mà mình thích nhất, vừa cổ kính lại vừa văn minh, có nghĩa là cổ nhưng không cũ và văn minh nhưng không quá đà ^^:^^ mời các bạn cùng đi ^^.^^