kịch vui *.*

Advertisements

4 thoughts on “kịch vui *.*

  1. Chèng ui, sao cái bà mặc áo bà ba xanh xanh kia có cậu con giai học y khoa tên Hóa nhìn quen quá dzậy nè. Hình như Quỷ Già tui cũng quen cậu ấy qua in tờ nét đó bà ơi.
    há há há ….
    (cười ngặt nghẽo cái đoạn bà mẹ gọi cậu con giai Hóa là mày ơi mày à đoá nhen) 😉 😉 :p :p

    Lâu lâu mới có dịp để mắng mỏ cậu Hóa này nên bà tha hồ mà mắng nhiếc cho đã nhá 😉 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s