từ ấy …

nhân dịp …mùa đông sắp đến, nghe lại một nhạc phẩm cũ nha quý zị *:*

Advertisements

6 thoughts on “từ ấy …

  1. “từ ấy em về bên xứ vắng
    nhận vòng nhẫn cưới của người ta”
    từ ấy anh cười vui, thích quá
    khỏi phiền, khỏi lụy nữa em à!

    he he he …ghẹo chút rồi dzọt lẹ! :p :p :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s