đi tìm tình nhân loại

Advertisements

4 thoughts on “đi tìm tình nhân loại

  1. Tuy hoa rất thích bài này từ lúc nghe đầu tiện và nghĩ sẽ được giải nhất , ca sĩ Huy Hoàng hát bài này cũng rất hay , chúc mừng Thihanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s