kết quả

Advertisements

10 thoughts on “kết quả

    • chắc là không vì tiền thưởng chỉ vừa đủ tiền vé thôi, phần còn lại thì … qua đó ai nuôi ? 😀

      • Qua đây có cái Quỳ nuôi chớ sao. Chỉ sợ ông bác sĩ không cho nàng đi 1 mình thôi ờ (vì sợ bị bắt cóc mất) …he he he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s