bản tình cuối không nhau

một nhạc phẩm cũ, nhưng new version với giọng ca quen thuộc
mời các bạn xóm vắng thưởng thức nhé *.*

21 thoughts on “bản tình cuối không nhau

  1. Bài hát này hay quá, sáng tác và giọng ca rất hay . Thùy Anh thích🙂 rất cám ơn
    Happy New year to all .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s