thứ sáu tuần thánh…

tôi chợt nghĩ về một điều:tại sao Chúa Giêsu lại chọn làm dân Do Thái?

tôi cũng công nhận dân Do Thái là một dân tộc giỏi, nhưng…
nơi nào lắm thầy thì chốn ấy nhiều ma.

nếu Chúa Giêsu chọn làm người Việt Nam thì như thế nào?

nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình, vì…

Việt Nam không lắm thầy mà cũng vẫn nhiều ma !!!

Kinh thật!!!

Ngẫm nghĩ lại thì thấy Chúa chọn Do Thái cũng là một sự chọn lựa đúng đắn *:*

Advertisements

2 thoughts on “thứ sáu tuần thánh…

  1. lâu rồi …mệt …không ghé qua các bạn trong xóm vắng này! mà ghé thì hay …ngứa miệng hix 🙂
    chời wơi! lo gì chiện Chúa chọn, người chọn mới lo, chứ Chúa đã chọn sao mà sai được he he 😀

    còn chiện công nhận dân Do Thái hay Đức giỏi thì thấy cũng chả có nghiã mấy, vì giỏi như vậy sao quốc gia Do Thái ngày nay đứng thứ mấy trên bản đồ thế giới- có khen là khen ông bạn Nhật- đó mới là dân tộc giỏi- không thể khen một học sinh giỏi khi chả có thành tích gì! hix hix!!

    • ai giỏi hay dở thì thật ra đối với mình không còn quan trọng, nỗi lo âu vẫn là tại sao vn ta lúc nào cũng lẽo đẽo ở khúc đuôi. cứ nghĩ tới mà buồn *:*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.