điệu vũ mẹ con

thể theo lời iu cầu của sis tulip, mình đã vẽ thêm một bức tranh nữa và đặt tên là: điệu vũ mẹ con – tranh sơn nước, khổ 60 x 80 cm.

Advertisements

11 thoughts on “điệu vũ mẹ con

  1. Nét cọ nhẹ như lông…hồng, trông hai mẹ con như đang cùng nhau đi vào một thế giới huyền bí vậy! Cảm ơn Trời cho Thi Hạnh a big gift in art! Sis rất là thích bức họa nguyên sơ và đầy bí ẩn này!

  2. Pingback: Vũ Điệu Mẹ Con…Tác Phẩm Thi Hạnh « Tulip Phan Trà Giang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s